مدیر امور اداری

 

  مدیر امور اداری و پشتیبانی : 

آقای قائم بیاتی

 

شرح وظایف :

-        اعمال و اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه‏ های استخدامی

-        پیش‏بینی کادر اداری و فنی مورد نیاز دانشگاه.

-        انجام امور استخدامی ( استخدام ، ترفیع، انتقال ، مرخصی ، بازنشستگی  و غیره ) بر اساس مقررات وآئین‏ نامه‏ ها.

-        مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان.

-        اعمال نظارت در امر تخصیص پستهای ثابت سازمانی غیرآموزشی به طبقات شغلی رسته‏ های مختلف.

-        اجرای دقیق طرح طبقه‏ بندی مشاغل با همکاری واحدهای ذیربط.

-        برنامه‏ ریزی در امر ترفیعات و تغییرگروه شغلی کارکنان غیر آموزشی.

-        دریافت اطلاعات و مدارک کارکنان و بایگانی دستی و الکترونیکی آنها.

-        برنامه ‏ریزی تدارک و تأمین تجهیزات موردنیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارشات لازم.

-        گردآوری ، طبقه‏ بندی وتنظیم اسناد و مدارک لازم برای خریدهای داخلی و خارجی با همکاری تخصصی واحدهای سفارش دهنده.

-        شناخت و گردآوری اطلاعات لازم و ضروری از مراکز فروش داخلی و خارجی.

-        تنظیم اسناد و مدارک مالی مربوط به سفارشات با هماهنگی و همکاری مدیریت منابع .

-        تنظیم فرمهای بازرگانی ویژه سفارشات تصویب شده از نظرکمیت وکیفیت  و ارسال آنها و پیگیری در مراجع مربوط.

-        سفارش اجناس و کالاهای موردنیاز دانشگاه.

-        انجام کلیه امور گمرکی جهت ترخیص کالاهای خریداری شده و نظارت بر تحویل کالا و اجناس ترخیص شده به انبار مربوطه .

-        نظارت بر خرید لوازم مورد نیاز بر اساس برنامه زمان بندی با ملحوظ نمودن اعتبارات مصوب.

-    نظارت بر انجام کلیه امور خدمات فنی و نگهداری دانشگاه ، شامل حفظ و نگهداری ساختمانها ، دستگاههای تأسیساتی ، حرارتی ، برودتی ، ارتباطاتی ومکانیکی و غیره.

-        بررسی نیازها اعم از نیازهای مربوط به نیروی انسانی، تجهیزات و فضاها و اولویت‏ بندی آنها.

-        سایر وظایف مرتبط محوله توسط مسئول مربوطه.