مدیریت امور مالی

به وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تفرش خوش آمدید

 

 

 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی دانشگاه تفرش در سال 1367 تاسیس و در سال 1368 با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی و نیاز به افزایش مجموعه گسترش یافت و به استاندارد سازی منابع خود پرداخت و در سال 1383 با بهره گیری از برنامه نرم افزاری جامع کتابخانه پارس آذرخش امکان خدمات دهی و طبقه بندی سریعتر کتب نیز فراهم آمد و در سال 1385 تیز سیستم مکانیزه امانت کتاب با استفاده از خط بارکد راه اندازی گردید.

و هم اکنون این مرکز با بهره گیری از فناوری های نوین به ارائه خدمات اعم از فراهم آوری منابع ، سازماندهی و آماده سازی ، تهیه پایگاههای اطلاعاتی در حوزه فنی مهندسی می پردازد.