مسئول دفتر معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

شماره تماس

36241222-086

 

 

 

 

شرح وظایف 

 

 

- ساماندهی امور اداری و دفتری حوزه معاونت

دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی حوزه معاونت

تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدهای حوزه معاونت

تهیه پیش نویس و پیگیری تایپ نامه‌ها و مستندات مورد نیاز معاونت

جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز معاونت

پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان مربوط به حوزه معاونت

اطلاع‌رسانی وقایع و اخبار مرتبط به معاون در زمان مناسب و کیفیت مطلوب

پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه

ارائه خدمات دریافت و ارسال پیام‌های الکترونیکی برای مسئولین ذیربط و ثبت و نگهداری سوابق مربوطه

نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و میزان محرمانگی آنها

ابلاغ دستورات صادره معاونت به اشخاص و واحدهای تابعه معاونت

گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام شده درخصوص موارد ارجاعی

تشکیل بانک اطلاعاتی از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و کوشش در نگهداری روزانه آنها

آگاه نمودن اعضای شرکت‌کننده در نشستها و کمیسیونهای مرتبط با حوزه معاونت و تنظیم وقت نشستها

آماده کردن پیشینه‌ها و پرونده‌های مربوط به کمیسیونها، نشستها و سمینارها برای آگاهی و مطالعه معاون